Pensions­förvaltning

Vi strävar efter att i så stor möjlighet kunna hjälpa dig som kund med helheten. Därför har vi tagit fram en lösning som gör att vi, utöver ditt privata kapital, även kan förvalta ditt pensionskapital. På så sätt kan du och din rådgivare tillsammans sätta en strategi för helheten av ditt samlade kapital vad gäller inriktning, risknivåer, avkastning, målsättning och förväntan. 

Finansiell helhetsbild

Genom att ha hela ditt kapital samlat på ett och samma ställe, kan du enkelt på S&P Online, få en helhetsbild över din ekonomiska situation.

Transparent prissättning

Vi får en fast ersättning i procent av kapitalet för vår rådgivning och påverkas inte av olika ersättningar från fondbolag eller courtage på transaktioner. Alla fondrabatter går tillbaka till dig.

Samma förvaltningsmöjligheter

Vi erbjuder dig samma möjligheter för placering, förvaltning och rådgivning av ditt pensionskapital som för ditt privata.

Vår pensionsrådgivning

När vi ser över din pension och hur vi på bästa sätt kan förvalta ditt kapital gör vi en noggrann kartläggning över din situation, och vad som krävs för att du ska nå ditt pensionsmål.

Din rådgivare går bland annat igenom dina nuvarande pensions- och försäkringslösningar och föreslår en strategi efter dina specifika förutsättningar och situation. Tillsammans skapar du och din rådgivare en plan för din framtida inkomst! Exempel på vanliga frågeställning som du och din rådgivare tar ställning till under kartläggningen är;

  • Vad händer om du blir långvarigt sjuk?
  • Vad händer om du avlider?
  • När vill du gå i pension och vilken levnadsstandard önskar du då? 
  • Hur och när ska du ta ut dina pensionsförsäkringar, vilka alternativ finns?
  • Hur vill du optimera förvaltningen efter 65 år?

Låt oss hjälpa dig vidare

Vi erbjuder personlig rådgivning och kapitalförvaltning för dig med minst 500 000 kr i placerbart kapital. Fyll i formuläret, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!