Företags­försäkring

Företag exponeras mot allt fler risker. Förmågan att hantera dessa risker påverkar såväl den löpande verksamheten som varumärket och marknadspositionen. Genom en detaljerad riskanalys utformar vi ett optimalt försäkringsskydd anpassad efter er verksamhet och gör er konkurrenskraftiga över tid – till en lägre premie.

10 % lägre pris i snitt

Tack vare vår kundvolym, får vi den förhandlingskraft som krävs för att pressa priset på din företagsförsäkring. Våra kunder får i snitt 5-15 % lägre premie i våra egna upphandlade företagsförsäkringar men det kan variera från kund till kund.

Samma eller bättre villkor

Som kund hos oss kan du lita på att du alltid får riktigt bra villkor. I våra egna upphandlade företagsförsäkringar har vi en villkorsgaranti som innebär att du får samma eller bättre villkor när du byter försäkring.

Vi jämför alternativen åt dig

Vi har analyserat försäkringsmarknaden för att skapa försäkringslösingar som ger ett riktigt bra skydd för en rimlig kostnad. Vi hjälper dig att jämföra villkor och försäkringsbolag, så att du kan känna dig trygg med att företaget är rätt försäkrat.

Boka möte

Här kan du boka ett förutsättningslöst digitalt möte på 30 min med en av våra försäkringsrådgivare. Välj den tid som passar dig, så hjälper vi dig att jämföra er företagsförsäkring!

Grundskyddet i en företagsförsäkring

Egendomsförsäkring

En egendomsförsäkring ger dig ersättning om företaget skulle drabbas av en brand, vattenolycka eller inbrott. Det ger ett skydd för företagets materiella tillgångar som är viktiga för verksamheten. Med materiella tillgångar menas exempelvis datorer, verktyg, maskiner, lagertillgångar och kontorsinredning. 

Läs mer om egendomsförsäkring

Avbrottsförsäkring

Ett oplanerat driftstopp kan leda till stora kostnader till följd av att verksamheten stannar av och ni inte kan inbringa förväntade inkomster.  Det kan slå hårt mot företaget eftersom era fasta utgifter, som lokalhyra och löner, måste betalas som vanligt. Med en avbrottsförsäkring är företaget skyddat mot ett flertal olika avbrott.

Läs mer om avbrottsförsäkring

Ansvarsförsäkring

Om en anställd eller någon av era produkter och tjänster skulle anses ha orsakat skada eller en ekonomisk förlust för era kunder kan ett skadeståndskrav riktas mot företaget. En ansvarsförsäkring är ett skydd där det ingår hjälp med förhandling och utredning av skadeståndet. Försäkringen ger ersättning vid skador på andras egendom men även för personskador. 

Läs mer om ansvarsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring

Det finns många anledningar till att företag ibland hamnar i en tvist. Det kan handla om en utebliven betalning för ett utfört arbete, ersättning för skadad egendom eller ändrade villkor i ett hyresavtal. En rättslig tvist leder ofta till stora kostnader - i värsta fall kan du behöva betala skadestånd, rättegångskostnader och advokatkostnader för både dig och din motpart. Rättsskyddsförsäkringen går då in och täcker jurist- och rättegångskostnader. På så vis skapar den en stor trygghet för ditt företag.

Vad bör ingå i din företagsförsäkring? 

Marcus Gustafsson, försäkringsrådgivare på Söderberg & Partners reder ut begreppen och förklarar i videon nedan, hur du ska tänka för att ge företaget ett tryggt försäkringsskydd. 

 

Vanliga företagsförsäkringar

Vilka försäkringar som du behöver utöver grundskyddet, styrs av vilken bransch företaget är verksamt inom och er unika riskprofil. Ett företag som äger maskiner bör exempelvis ha en maskinförsäkring och ett bolag som äger en fastighet behöver en fastighetsförsäkring. Nedan har vi listat några av de vanligaste tilläggsförsäkringarna för företag - oavsett bransch.

Varför anlita en försäkrings­förmedlare?

Försäkring som produkt är en förhållandevis abstrakt och komplex företeelse som kräver att man förstår produkten fullt ut för att säkerställa rätt skydd och kostnad. Med en försäkringsförmedlare får ni en expert som kan generera många fördelar för ert företag, inte minst tidsbesparingen det innebär för er.
Läs artikeln

Vanliga frågor

Vi hjälper dig att hitta rätt

Att vara rätt försäkrad innebär i korthet att er försäkring täcker de risker som just ert företag har. Med oss som försäkringsförmedlare kan ni vara trygga med att ert företag alltid är rätt försäkrat med ett konkurrenskraftigt skydd till en lägre premie. Kontakta oss så berättar vi mer.
Kontakta oss