Vår upphandlade pensionsplan

Med vår pensionsplan – Plusplan Modern – har vi tagit fram en pensionslösning som både arbetsgivare och medarbetare vinner på. Ett brett utbud av placeringsalternativ i kombination med riktigt bra försäkringsvillkor.

Brett utbud av försäkringsbolag

Inom vår upphandlade pensionsplan finns ett stort utbud av försäkringsbolag att välja mellan. Det sker även löpande förhandling för förbättrat utbud och ökad valmöjlighet.

Kvalitetssäkrade försäkringsvillkor

Vi erbjuder en upphandlad pensionslösning för tillgång till konkurrenskraftiga villkor.

Enkel administration

Våra digitala verktyg ger en enklare hantering och erbjuder tjänster som förenklar och sparar tid.

Flexibel pensionsplan

Vi har ert företags och medarbetarens behov i fokus.

En pensionsplan att vara stolt över

Tillsammans mot pensionsmålet

Tjänstepension är i regel den största förmånen en arbetsgivare erbjuder sina medarbetare, näst efter lön. Valet av tjänstepensionsplan är därför ett stort beslut som påverkar dina medarbetare.

Med Plusplan Modern har vi ritat om kartan för pensionslösningar. Det är en flexibel och transparent lösning som vi har skapat efter önskemål från våra kunder. En av de främsta målsättningarna med Plusplan Modern är att ge en tydlig och kvalitativ hantering och att kunna hjälpa era medarbetare till en så bra pension som möjligt. För att lyckas med detta hjälper vi pensionsspararen att gå i rätt riktning mot sitt personliga pensionsmål. Vi går igenom pensionen och försäkringarna i sin helhet och ser också över om medarbetaren är på väg mot målet eller vilka alternativ som finns för att nå dit.

Stor valfrihet, hög kvalitet

En parameter för att medarbetaren ska få en högre pension är kvaliteten på de valbara försäkringsbolagen. Men också att medarbetaren får möjligheten att anpassa sitt sparande efter sina unika förutsättningar baserat på en genomarbetad behovsanalys.

Vår kundvolym ger oss den upphandlingskraft som krävs för att vi ska kunna erbjuda riktigt bra villkor. Det gör att vi kan skapa heltäckande, flexibla pensionslösningar med stor valfrihet.

Vi är stolta över Plusplan Modern, men det innebär inte att vi lutar oss tillbaka. Vi analyserar och förbättrar ständigt vårt erbjudande. Det är en förutsättning för att vi ska kunna upprätthålla ett riktigt bra erbjudande.

Transparent prissättning

För oss är det viktigt att våra kunder förstår hur vi tar betalt och vad vi tar betalt för. Av den anledningen är avgiftsstrukturen i Plusplan Modern tydlig och transparent.

I vår pensionsplan har vi gjort det möjligt för medarbetaren att själv bestämma graden av rådgivning. Vi vet att rådgivningen skapar stort värde för våra kunder, något som vi har sett i SKI:s mätning, där vi har haft Sveriges nöjdaste kunder – 12 år i rad.

När ni ansluter er till vår pensionsplan, får ni per automatik ta del av upphandlade försäkringslösningar med konkurrenskraftiga villkor. Med andra ord, många fördelar samlade i en och samma förmån. Fördelar som ni som arbetsgivare kan använda i företagets employeer branding. Genom att synliggöra detta, ökar möjligheten att behålla viktiga medarbetare och attrahera nya talanger.

Enkelt och tryggt för arbetsgivaren

De två upphandlade planerna, en för stora företag och en för mindre företag, passar företag i alla branscher. Planerna täcker in alla möjliga behov som företaget kan tänkas ha, oavsett om det gäller vanlig tjänstepension, löneväxling, bonusväxling eller chefspension.

Som arbetsgivare ger ni med våra planer era medarbetare möjlighet att välja mellan flertalet olika försäkringsbolag och utöver ett antal olika traditionella försäkringar finns även över tusentals fonder att spara i. Trots mångfalden är det enkelt att hitta det som passar dina preferenser tack vare att Söderberg & Partners analyserar kontinuerligt de bolag och produkter som erbjuds. Detta säkerställer att ni alltid får konkurrenskraftiga villkor och är i trygga händer.

Trygghet vid sviktande hälsa

Det är inte ovanligt att dagens pensionslösningar hindrar medarbetare med sämre hälsa att byta försäkringsbolag för sin tjänstepension. Anledningen är att det ofta krävs en hälsodeklaration vid byte av premiedragande tjänstepension.

I Plusplan Modern kan vi separera risk och sparande vilket i praktiken innebär att även de som inte har tillräckligt god hälsa kan byta bolag för sparandet till sin tjänstepension.