Hållbarhet

För Söderberg & Partners innebär hållbarhet att ta ansvar för den påverkan vi har på vår omgivning. Hållbarhet är en naturlig del av vår verksamhet och vi arbetar för att förbättra oss i vårt dagliga arbete. Som en av de ledande aktörerna på finansmarknaden är vår förhoppning att kunna bidra till en mer hållbar utveckling.