Rådgivning för institutioner

Vi erbjuder finansiell rådgivning mot institutionella kunder som kommuner, regioner, pensionsstiftelser, bolag, försäkringsbolag och fackförbund. Hos oss får ni skräddarsydda lösningar och hjälp med helheten. Vi kan hjälpa till med samtliga delar i er finansiella situation: investeringsrådgivning, försäkringsrådgivning samt skuldförvaltning, vilket vi är unika med.

Om institutionell rådgivning

Institutionell rådgivning fokuserar på finansiell rådgivning och förvaltningsrelaterade tjänster utifrån ett helhetsperspektiv där rådgivningen alltid baseras på gedigen analys och utifrån kundens behov och förutsättningar.

Söderberg & Partners institutionella rådgivning har bedrivits sedan starten av bolaget 2004. I det institutionella teamet finns experter inom områdena investeringsrådgivning, försäkringsrådgivning och skuldrådgivning. Sedan 2018 har Wassum och Söderberg & Partners gått samman inom rådgivning till institutionella kapitalägare för att bilda en av norra Europas största aktörer inom segmentet.

I vårt arbete inkluderar vi även expertis och analys från andra delar av Söderberg & Partners, exempelvis fondanalys, marknadsanalys och hållbarhetsanalys, vilket gör vårt erbjudande unikt. Söderberg & Partners institutionella team har med bakgrund av detta en lång erfarenhet av att skräddarsy rådgivning inom olika institutionella verksamheter och har kompetens att utifrån ett helhetsperspektiv ge råd som tar hänsyn till hela er balansräkning.

Transparens är viktigt

Söderberg & Partners institutionella team ger inte råd gällande egna produkter och har inte heller incitament till att styra rådgivningen mot särskilda produkter. Detta ger ett förmånligt utgångsläge att agera i kundernas bästa intresse och på ett transparent sätt generera största möjliga kundnytta.

Söderberg & Partners institutionella rådgivningsverksamhet står under Finansinspektionens tillsyn och har samtliga tillstånd och försäkringar som krävs för att erbjuda finansiell rådgivning inom de olika områdena. Samtliga rådgivningsprocesser följs upp och kvalitetsgranskas kontinuerligt, vilket bidrar till en trygghet för våra kunder.

Behöver du som institutionell uppdragsgivare kvalificerad rådgivning gällande allt från värdering av pensionsskuld till institutionell kapitalförvaltning? Då är ni varmt välkomna att kontakta oss via formuläret nedan för att boka in ett första möte med någon av våra experter.

Låt oss hjälpa dig vidare

Vi erbjuder personlig rådgivning och kapitalförvaltning för dig med minst 500 000 kr i placerbart kapital. Fyll i formuläret, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!