Pensionsåldern blir allt högre – när kan man gå i pension?

3 apr. 2024
I takt med att vi lever allt längre, höjs även pensionsåldern. Så hur långt kommer ditt arbetsliv bli och när kan man gå i pension? Nu har minimiåldern för uttag av allmän pension höjts till 63 år. Dessutom väntar ytterligare en höjning 2027. I den här artikeln ska vi titta närmare på frågor som: Vilken skillnad blir det om jag väljer att gå i pension vid 65 eller 67 års ålder? Och när får jag tidigast gå i pension?

Kan man gå i pension när man vill? 

För dig som vill gå i pension vid 55 år, kan du glädjas åt att tjänstepensionsförsäkringar (inom det privata arbetslivet) och privatbetalda pensionsförsäkringar, kan betalas ut från 55 års ålder. Kollektivavtal kan dock ha andra regler. Kontrollera därför vilka utbetalningsförutsättningar som du har inom respektive pensionsavtal. 

Tidigare kunde du som ville gå i pension vid 61 års ålder, ta ut allmän pension från start. Detta gällde oavsett vilket år som du var född. Numera avgör ditt födelseår vilken minimiåldern som gäller för att påbörja utbetalningen av den allmänna pensionen. Ju yngre du är, desto äldre behöver du vara för att kunna påbörja utbetalningen av din allmänna pension. Att minimiåldern höjs löpande, beror på den förväntade livslängden som också blir längre.

Så vilken minimiålder gäller för dig och vad händer med pensionerna 2024? Blir det några skillnader i pensionsålder? Ja, från och med 2024 är minimiåldern för när du kan gå i pension, 63 år. 2027 är det dags för nästa höjning. Då kommer miniåldern för när du kan gå i pension vara 64 år, om du vill kunna ta ut den allmänna pensionen från start. 

Så vilken riktålder (det vill säga den ålder då det är rekommenderat att börja ta ut) gäller för ditt födelseår? Varje år skapas en prognos avseende riktålderns utveckling. Prognosen kan ge dig en bra uppskattning om vilken pensionsålder som kommer vara aktuell för din årskull. Här ser du en tabell från Pensionsmyndigheten som visar den estimerade riktåldern.  

När kan man gå i pension?

Födelseår Riktålder
1960-1966 67 år
1967-1980 68 år
1981-1996 69 år
1997-2014 70 år

När är det mest lönsamt att gå i pension? 

Generellt sett, gäller regeln att ju senare du väljer att påbörja dina pensionsutbetalningar – desto högre månadsutbetalningar kommer du att få. Detta grundar sig i att du hinner spara längre och din arbetsgivare hinner betala in flera månadsinbetalningar som går in till din pensionsförsäkring. Dessutom ska det totala pensionskapitalet fördelas på ett färre antal utbetalningsmånader. 

Om du väljer att gå ett par år senare i pension, kan det innebära att du får en betydligt högre pensionsutbetalning, ofta med flera tusen kronor.

Du kan själv prova att ändra din tilltänkta pensionsålder i din digitala pensionsportal, för att se över vilken effekt det skulle få. Fundera på när det är mest lönsamt att gå i pension utifrån dina förutsättningar. Kom dock ihåg att en del kollektivavtal, inte tillåter pensionsinbetalningar efter 65 års ålder. 

Hur påverkas du som vill gå i pension vid 55-60 års ålder? 

Om du vill gå i pension vid 55-60 års ålder, kommer du att få en kraftigt reducerad pension i jämförelse med jämnåriga som istället väljer att gå i pension vid 65-67 år. Många drömmer om ett kortare arbetsliv och skulle vilja gå i pension vid 55-60 års ålder, men tyvärr är det få som skulle klara av det – av ekonomiska skäl. 

De som kan gå så pass tidigt i pension har ofta ett större kapital att luta sig mot i form av fonder, noterade aktier eller sparande på bankkonton. Men om du ska gå i pension vid 55-60 års ålder, är det inte möjligt att påbörja utbetalningen av den allmänna pensionen från start. Det kräver därför ett större privat sparande eller andra likvida tillgångar.

Så hur mycket pengar behövs för att gå i pension vid 55? Det är väldigt individuellt. För att räkna ut vad du skulle behöva för sparande, ska du utgå från vilken månadsinkomst som du behöver. Se sedan över vilken avkastning som du kan förvänta dig på ditt privata kapital och vart inflationen är på väg. Det kan vara svårt att göra en sådan prognos på egen hand. Om du känner så, kan du med fördel ta hjälp av en rådgivare.

Eftersom ditt kapital ska räcka till utbetalningar som sker under uppskattningsvis 20 år, är det viktigt att det förvaltas med en lämplig risknivå. Även detta, är något som du kan diskutera med en rådgivare.

Så påverkas du som vill gå i pension vid 61-62 års ålder

För dig som önskar gå i pension vid 61-62 års ålder, det vill säga några år tidigare än normal pensioneringsålder, är det viktigt att du sätter dig in i hur en tidig pension kan påverka din framtida inkomst. 

Om du väljer att gå i pension vid 61-62 år, måste du räkna med en reducerad månadsinkomst i jämförelse med någon som väljer gå i pension vid 65 eller 67 år. Det är därför viktigt att bestämma hur denna inkomstreducering ska hanteras. 

För dig som tillhör ITP2, är det extra viktigt att fundera över frågan: När är det som mest lönsamt att gå i pension? Du som tillhör ITP2, har nämligen möjlighet att få en så kallad kollektiv slutbetalning, förutsatt att du väljer att gå i pension efter att du har fyllt 62 år och en månad. Kollektiv slutbetalning innebär att tjänstepensionen (ITP2) blir lika stor om du väljer att gå i pension vid 63 års ålder, som om du hade fullföljt ditt arbete till 65 år med samma inkomst. 

Hur kan det vara så? Det möjliggörs genom att pensionspremierna fram till 65 års ålder, betalas ut med kollektiva medel. Men kom ihåg att du som vill gå i pension vid 61-62 års ålder, ännu inte kan påbörja utbetalningen av den allmänna pensionen. Det innebär att du i så fall behöver finansiera detta inkomstbortfall med andra medel fram till att den allmänna pensionen kan betalas ut.

Väger du mellan att gå i pension vid 65 eller 67 års ålder?

Många velar mellan att gå i pension vid 65 eller 67 års ålder. Du som planerar att pensionera sig i denna ålder, har möjlighet att få en pension som motsvarar genomsnittet. Men vilken skillnad gör det för din slutgiltiga pension om du jobbar till 67 års ålder? För dig som har en genomsnittlig lön (medianlönen i Sverige 2022 är omkring 34 200 kr/månad) kan ett års arbete efter 66 års ålder ge mellan 1000-2000 kr mer i pension per månad före skatt. Det är då fördelat på både allmän pension och tjänstepension.

Men trots att du får en bättre pension om du väljer att gå i pension vid 65-67 års ålder, än om du går tidigare, kan nivån bli för låg. Det beror på dina ekonomiska förutsättningar och vad du vill få ut av ditt liv som pensionär.

Om det gäller dig, kan det vara bra att så tidigt som möjligt se över vad du kan göra för att optimera ditt pensionssparande genom exempelvis löneväxling eller ISK-sparande.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.